Meldnummer bij overlijden (24/7) of informatie: 06 - 37 38 47 07

Privacy Policy De Groene Uitvaartbegeleider (AVG)

De Groene Uitvaartbegeleider kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Groene Uitvaartbegeleider, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Groene Uitvaartbegeleider verstrekt.

De Groene Uitvaartbegeleider kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

– Uw voor- en achternaam
– Uw geboortedatum en plaats van geboorte
– Uw gegevens ‘Uitvaartwensen/Wilsbeschikking’
– Gegevens betreffende het sterven en de uitvaart
– Gegevens van uw uitvaartverzekering(en)
– Uw geloof- en levensovertuiging
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom De Groene Uitvaartbegeleider gegevens nodig heeft:
De Groene Uitvaartbegeleider verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Groene Uitvaartbegeleider uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?
De Groene Uitvaartbegeleider bewerkt en bewaart uw persoonsgegevens met  macOS Mojave versie 10.14.2 (opgeslagen binnen de Europese Unie). Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur dat dit voor u en voor ons nodig is. Zijn de gegevens niet langer nodig en is er geen noodzaak om dit nog langer op te slaan, dan zullen wij de gegevens in overleg met u overdragen (dataportabiliteit) of vernietigen.

Delen van uw gegevens met derden
De Groene Uitvaartbegeleider verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van De Groene Uitvaartbegeleider worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Groene Uitvaartbegeleider gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met Google Analytics.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan De Groene Uitvaartbegeleider te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Groene Uitvaartbegeleider heeft hier geen invloed op. De Groene Uitvaartbegeleider heeft Google geen toestemming gegeven om via De Groene Uitvaartbegeleider verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  info@degroeneuitvaartbegeleider.nl. De Groene Uitvaartbegeleider zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
De Groene Uitvaartbegeleider neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Groene Uitvaartbegeleider maakt gebruik van een  betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Groene Uitvaartbegeleider verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Groene Uitvaartbegeleider op via info@degroeneuitvaartbegeleider.nl.

De Groene Uitvaartbegeleider is als volgt te bereiken:
Adres: Populierenlaan 545, 1185 SW Amstelveen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73231541
Telefoon: +31 6 37 38 47 07
E-mailadres:  info@degroeneuitvaartbegeleider.nl

Scroll naar boven